gwarancja jako??ci

Ciesz si? zawsze pi?knym u??miechem!

100% zadowolenia


Korona – Pracownia Protetyczna - jest to ma??a pracownia dentystyczna, która powsta??a w 2007r. w Olsztynie.
Pracownia ta, oferuje szeroki zakres us??ug w dziedzinie protetyki dentystycznej jak ceramika dentystyczna czy protezy dentystyczne.
 
Specjalno??ci? s? protezy elastyczne takie jak:
 
S? to bardzo wytrzymale protezy (np. proteza nylonowa)jest odporna na z??amania.
Oferujemy równie?? mo??liwo??? naprawienia protez typu sklejenie, dostawienie z?ba, klamry itp.
 
Dzi?ki zebranym do??wiadczeniom, pracownia ta wspó??pracuje z wieloma gabinetami dentystycznymi na terenie Olsztyna jak i poza jej granicami.
Oferujemy wykonanie swoich prac w szybkim terminie i po korzystnej dla Pa??stwa cenie. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
 
"Aby u??miech nigdy nie schodzi?? Wam z ust!"