Cát thạch anh phải nộp thuế tài nguyên

Cát thạch anh là gì? Cát thạch anh mua ở đâu tại …

Tuy nhiên, mọi người chỉ biết đến cát thạch anh lọc nước là vật liệu lọc nước thông thường chứ chưa biết rõ cấu tạo, nguyên lý lọc nước cũng như tác dụng của cát thạch anh. Vì thế, bài viết này Green sẽ gửi tới bạn kiến thức về "cát …

Chủ thể nộp thuế tài nguyên là ai?

2021-8-18 · Chủ thể nộp thuế tài nguyên. Theo quy định của Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế Tài nguyên năm 2009, chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên là: 1. Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.". Luật Hoàng Anh đã ...

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

2022-5-30 · 6.2. Thuế tài nguyên Thuế tài nguyên là một trong các loại thuế doanh nghiệp phải nộp, đây là loại thuế gián thu được tính khi doanh nghiệp khai thác tài nguyên thiên nhiên, giúp điều tiết hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên. Cụ thể như sau: 6.2.1. Cách

Xác định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khai thác

Giá tính thuế. 1 Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.". - Tại Điều 6, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy ...

Thuế tài nguyên: cách tính thuế, cách khai thuế

2010-5-14 · Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ được xác đinh là bằng sản lượng tài nguyên tính thuế nhân với giá tính thuế đơn vị tài nguyên ... Cao lanh, mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật, cát làm thủy tinh 7 - 15 7 Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite), đá nung vôi và ...

Nộp thuế tài nguyên ở đâu

2018-7-25 · Trường hợp người nộp thuế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động khai thác tài nguyên tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên quy ...

Ai là người phải nộp thuế tài nguyên?

2016-11-22 · Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 2 Thông tư này. Người nộp thuế tài nguyên (dưới đây gọi chung là người nộp thuế - NNT) trong một số trường hợp được quy định cụ thể ...

Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên quy định mới nhất 2022

2022-4-13 · Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên theo quy định mới nhất áp dụng để xác định đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành ...

Tư vấn về thuế tài nguyên khai thác cát

2015-11-12 · Vậy đối với trường hợp khai thác cát sản lượng tính thuế được xác định là sản lượng khai thác được. Về giá tính thuế để xác định được tại điều 6 thông tư 105/2010/TT-BTC như sau: " Điều 6. Giá tính thuế tài nguyên. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị ...

Cách tính thuế tài nguyên ? Biểu khung thuế suất …

2021-2-15 · 3. Căn cứ tính thuế tài nguyên. Theo pháp luật thuế tài nguyên hiện hành, để xác định số thuế tài nguyên phải nộp của đối tượng nộp thuế thì phải dựa vào ba căn cứ sau: Thứ nhất, sản lượng tài nguyên tính thuế. Đối với tài …

Thuế tài nguyên là gì? Ai là người nộp thuế? – …

Do đó, toàn xã hội phải được hưởng lợi từ khai thác tài nguyên. Thuế tài nguyên cũng là một khoản lợi ích, đồng thời cũng là khoản tiền Nhà nước sử dụng để lấp lại những "lỗ hổng" do khai thác tài nguyên. Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn …

Thuế tài nguyên là gì theo quy định của pháp luật hiện hành

Luật Thuế tài nguyên 2009 và Thông tư 152/2015/TT-BTC quy định các đối tượng chịu thuế tài nguyên là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và ...

Cách tính thuế tài nguyên theo quy định hiện hành

Công thức tính thuế tài nguyên. Hoặc nếu trong trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì: Việc ấn định thuế mức thuế được thực hiện căn cứ vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, phù hợp ...

Thuế tài nguyên là gì Khi nào phải nộp thuế tài nguyên?

2020-9-22 · 1. Thuế tài nguyên là gì? Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu, là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên (nếu tài nguyên này thuộc đối tượng chịu thuế). Theo đó, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khi khai thác tài nguyên thiên ...

Căn cứ tính thuế tài nguyên nước

2020-8-10 · Cơ sở tính toán thuế tài nguyên. Căn cứ khoản 5, Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên: Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh …

Các đối tượng phải nộp thuế tài nguyên – YTHO

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn bài viết: Các đối tượng phải nộp thuế tài nguyên. Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên. Người nộp thuế tài nguyên trong một số …

Khai thác yến sào tự nhiên phải nộp thuế tài nguyên

2015-11-10 · Mặt khác, cơ quan thuế cũng hướng dẫn cụ thể đối với yến sào thu được từ hoạt động đầu tư xây dựng nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác thì không phải là đối tượng chịu thuế tài nguyên. Tổ chức, hộ kinh doanh khai thác yến sào tự nhiên có ...

Các đối tượng chịu thuế Tài nguyên mới nhất năm 2020

2. Những sản phẩm phải nộp thuế tài nguyên năm 2020. Căn cứ vào mục 1 ở trên thì có thể thấy rằng trong năm 2020 có 9 đối tượng chịu thuế tài nguyên là: Khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nước tự nhiên ...

Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả …

Câu hỏi: Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuế nhằm mục đích gì? A. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng. B. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên. C. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững. D. Sử dụng hợp lí ...

Các trường hợp được miễn thuế tài nguyên

2021-2-8 · Miễn, giảm thuế tài nguyên. 1. Các trường hợp được miễn, giảm thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, bao gồm: 1.1. Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế ...

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế tài nguyên

Phạm vi áp dụng. Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành ...

Công văn 554/TCT-CS thuế tài nguyên phí bảo vệ môi ...

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh Trả lời Công văn số 8895/CT-TTHT ngày 11/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh v ề thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. V ề thuế tài nguyên: "T ổ chức, cá nhân nhận thầu thi công, không có giấy phép tài nguyên, nh ưn g trong quá trình thi ...

Hạch toán chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

2022-6-15 · Theo báo cáo của TKV, số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản TKV phải nộp rất lớn, ... Người nộp thuế tài nguyên, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường, kê khai, nộp phí với DN mua hàng hóa là tài nguyên khoáng sản không có hóa đơn người bán.

Thuế tài nguyên là gì? Ai phải nộp thuế tài nguyên?

2020-1-14 · Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên. Tuy nhiên không phải ai khai thác tài nguyên cũng phải nộp thuế này. Một số đối tượng phải nộp thuế này được quy định tại Điều 3 Thông tư 152/2015/TT-BTC như sau:

Quy định về thu thuế tài nguyên đối với cát, sỏi

2022-6-15 · Căn cứ quy định nêu trên, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có sản lượng cát, sỏi thu gom của người khai thác nhỏ lẻ, thuộc diện kê khai nộp thuế tài nguyên phát sinh trước ngày Thông tư số 152/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 20/11/2015), nhưng chưa khai …

Cách tính thuế tài nguyên theo Luật thuế tài nguyên mới

Kế Toán Thiên Ưng. Cách tính thuế tài nguyên nước, khai thác đá, khai thác cát. Khi sản phẩm bạn khai thác thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên thì bạn cần tính toán số tiền thuế tài nguyên để nộp vào ngân sách nhà nước. Việc tính tiền thuế tài nguyên được tính ...

Thuế tài nguyên là gì? Khi nào phải nộp thuế tài nguyên?

2020-6-19 · Xin cho biết nếu kinh doanh cát xây dựng như vậy thì có phải nộp thuế tài nguyên không? Căn cứ vào Điều 3 Luật thuế tài nguyên 2009 của Quốc hội quy định: "Điều 3. Người nộp thuế. 1. Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối ...

Đối tượng nào phải nộp thuế tài nguyên?

2020-7-6 · Thuế tài nguyên là một loại thuế gián thu, là số tiền mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên. Nói cách khác, thuế tài nguyên là một loại thuế điều tiết thu nhập về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

THUẾ TÀI NGUYÊN LÀ GÌ? ĐỐI TƯỢNG NÀO …

2020-2-11 · Thuế tài nguyên (Natural resources tax) là một loại thuế gián thu (tức người nộp thuế và người chịu thuế không phải là một). Đây là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước nếu có hoạt động khai thác tài nguyên thiên …

Thuế tài nguyên là gì? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo ...

2022-3-15 · 1. Thuế tài nguyên là gì? Hiện nay, pháp luật nước ta chưa có quy định nào giải thích về khái niệm của thuế tài nguyên. Tuy nhiên theo cách hiểu mà tác giả tổng hợp được thì "Thuế tài nguyên là một loại thuế gián thu, tức là tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ đóng thuế của mình bằng cách nộp một ...

Cách hạch toán thuế và các khoản phải nộp nhà …

1. Nguyên tắc kế toán. a) Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm. b) …