Quy định về chính sách khai thác quốc gia của mỏ Diabase

Chính sách, quy định, luật tiền ảo của các quốc gia trên thế …

Quy định về tiền ảo tại một số khu vực trên thế giới. Bình Đăng 05/11/2020. Quy định về tiền ảo - Trước làn sóng phát triển của công nghệ thông tin, thuật ngữ tiền mã hóa đã xuất hiện. Nó đã có những tác động tích cực cũng như [...] Xem thêm.

Xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy …

2021-11-1 · Việc triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm triển khai các chính sách quan trọng.

Quy định về khai thác chính và tận thu lâm sản

2016-7-14 · Từ ngày 15/8/2016, việc khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT do …

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân …

2020-3-8 · Trình bày nội dung và nêu nhận xét về chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam. + Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào một sô ngành như đồn điền, khai mỏ, một số ngành công nghiệp nhẹ,... và các ngành phục vụ cho công cuộc ...

Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

2012-3-28 · Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đủ 2 điều kiện: 1- Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn theo quy định; 2- Đã nộp phí tham gia đấu ...

Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các hình thức ...

2020-11-3 · Chính vì thế, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQGVDC, cấp số định danh cá nhân cho công dân để phù hợp với phương thức quản

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của …

1 Hoàn cảnh diễn ra cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp. 2 Mục đích cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TD Pháp. 3 Nội dung chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. 3.1 Lĩnh vực nông nghiệp. 3.2 …

Quy định về việc khai thác lâm sản trong vườn quốc gia

2019-3-28 · Vườn quốc gia được bảo vệ nghiệm ngặt không chỉ để đảm bảo để cân bằng hệ sinh thái mà còn được sử dụng vào mục đích phát triển du lịch sinh thái. Vậy Ban biên tập cho hỏi. Lâm sản trong vườn quốc gia có được khai thác không? …

Quyết định 31/2021/QĐ-TTg Quy chế quản lý, vận hành, …

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia. Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09 tháng ...

Ai được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về ...

2021-3-30 · Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. - Khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gửi người có thẩm quyền quy định tại Điều 9 ...

Quy định pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu ...

2022-2-21 · 1. Quy định về thiết bị giám sát hành trình của xe. 2. Quy định về quản lý dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô. 3. Quy định về cung cấp dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô. 4. Quy định về khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô ...

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và ...

2022-4-29 · Sau khi hoàn thành cuộc bình định, Pháp khai thác thuộc địa lần thứ nhất với quy mô lớn, để bóc lột nhân dân Việt Nam, đặt cơ sở thống trị lâu dài. I. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp 1897-1914 Sau khi hoàn thành cuộc bình định, Pháp khai thác thuộc địa lần thứ nhất với quy

Chính sách mới về hoàn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

2019-9-13 · Chính sách mới về hoàn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Văn bản mới - Phạm Oanh - 15:11 13/09/2019. (TN&MT) - Từ ngày 15/9/2019, Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai …

Chính sách tài chính quốc gia: Mục tiêu và nội dung cơ bản

2021-11-12 · 2. Nội dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia. 2.1. Chính sách ngân sách. 2.2. Chính sách tiền tệ. 1. Mục tiêu của chính sách tài chính. Mục tiêu của chính sách tài chính là sự định hướng cho các hoạt động tài chính cần phải đạt tới trong một thời gian nhất định ...

Được khai thác thông tin của mình trong CSDL quốc gia về ...

2016-1-5 · Thủ tục khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư. Các tổ chức, cá nhân quy định có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có văn bản yêu cầu gửi cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư . Trong thời hạn 5 ngày làm việc ...

Nhận xét về chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của ...

2018-11-17 · Chính sách khai thác thuộc địa lần hai của Pháp : Ở ðông Dương, chủ yếu là Việt Nam, Pháp thực hiện khai thác thuộc địa lần hai, từ 1929 – 1933. – Kinh tế: Pháp đầu tư mạnh với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế ở Việt Nam, từ 1924 – 1929, số vốn đầu ...

Quy định của pháp luật về chính sách khuyến mãi, giảm giá ...

2021-8-17 · Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu. 4. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ …

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên ... Thông tư 19/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu ế ...

Quy định của pháp luật về khai thác tài sản của người phải ...

Quy định của pháp luật về khai thác tài sản của người phải thi hành án. 1. Định nghĩa. Khai thác tài sản của người phải thi hành án là biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản của người phải thi hành án có thể khai thác được để thi hành nghĩa vụ trả ...

Quy định về kinh doanh khai thác và quản lý chợ

2018-12-22 · 1. Chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng theo khoản 3 Điều 5 Nghị định này được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao cho các chủ thể tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý hoạt động tại chợ theo quy định sau: a) Đối với chợ xây dựng mới ...

Bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên quốc gia

2022-6-16 · Về điều kiện tham gia đấu giá, Dự thảo Luật kế thừa các quy định của Luật 2009, đồng thời bổ sung điều kiện doanh nghiệp được tham gia đấu giá, thi tuyển là phải có cam kết triển khai mạng viễn thông.

Khai thác chung và những khuyến cáo về khai thác chung ...

2019-8-19 · NCLP - Khai thác chung đã được quy định trong Công ước Luật Biển năm 1982 cũng như trong thực tiễn quốc tế. Những năm gần đây, các quốc gia đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm các phương án để khai thác chung tại khu vực tranh chấp trên biển Đông, trong đó Trung Quốc đã đề xuất phương án “gác tranh chấp, cùng ...

Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức ...

Ngày 19/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2022/NĐ-CP về việc quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ...

Các quy định cụ thể về giấy phép khai thác khoáng sản theo ...

2022-6-8 · 3.1. Tại thời điểm xin gia hạn, tổ chức, cá nhân được phép khai thác đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của Luật Khoáng sản và các quy định khác có liên quan của pháp luật; 3.2. Giấy phép khai thác còn hiệu lực không ít hơn ba tháng; 3.3.

Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

2020-6-22 · Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đủ 2 điều kiện: 1- Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn theo quy định; 2- Đã nộp phí