Nhà máy nước Quế Lâm Độc quyền

Danh sách 20 ngành nghề Nhà nước độc quyền …

2019-4-3 · 12. Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính viễn thông. 13. Cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động báo chí. 14. Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ rừng được Nhà nước cho thuê để kết hợp kinh doanh …

Trang chủ

2022-3-31 · Thành lập từ năm 2001, Tập đoàn Quế Lâm chuyên sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng, NPK, chế phẩm sinh học; đồng thời, sản xuất, chế biến các loại nông sản hữu cơ. Qua gần 20 năm phát triển, …

Nhà nước độc quyền với 20 loại hàng hóa, dịch vụ

2017-2-11 · Dự thảo quy định Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại gồm: 1. Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện cụ thể) 2. Sản xuất, mua ...

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là gì?

2022-5-24 · Đầu thế kỷ XX Lênin đã chỉ rõ: "Chủ nghĩa tư bản độc quyền chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là khuynh hướng tất yếu". Nhưng chỉ đến những năm 50 của thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước mới trở thành một thực tế rõ ràng và là một đặc trưng cơ bản của chủ ...

Tập đoàn Quế Lâm khánh thành nhà máy sản xuất phân …

2021-11-12 · Đây là xí nghiệp sản xuất thứ hai của Tập đoàn Quế Lâm đặt tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cắt băng khánh thành nhà máy phân bón thứ 8 của Tập đoàn Quế Lâm Sau khi khai công thiết kế xây dựng ngày 19/5/2018, Tập đoàn …

Độc quyền nhà nước? Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn …

2022-6-20 · Luật sư tư vấn: 1. Nguyên tắc thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước. 2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước. 3. Trách nhiệm của các chủ thể thực hiện …

Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước

2022-4-2 · Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự can thiệp, sự điều tiết của nhà nước về kinh tế. Mặc dù trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản độc quyền, nhà nước đã có sự can thiệp, điều tiết kinh tế ở chừng mực nhất định ...

CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC

2017-12-29 · CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC. Nhà Mạc tồn tại với tư cách là một vương triều từ năm 1527 đến 1592, gồm 65 năm. Trong 65 năm tồn tại, vương triều Mạc đã có nhiều đóng góp trên nhiều lĩnh vực và đã được giới …

Nhà nước độc quyền, không ai có lợi | Sự kiện

2018-7-9 · Nhà nước độc quyền, không ai có lợi. Nhà nước giữ độc quyền thì Nhà nước không được lợi hơn mà chính ngành đó cũng không phát triển được. Trong chương trình Aus4Reform hỗ trợ cải cách kinh tế ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế …

Độc quyền nước sạch

2019-10-16 · Trừ khi bạn định tắm giặt bằng nước đóng chai cả đời. Cấp nước sạch được các nhà nghiên cứu gọi là một lĩnh vực "độc quyền tự nhiên" (natural monopoly). Ở đó không có cái thị trường nơi mà hôm nay bạn gặp anh thu ngân xấc xược thì mai bạn đổi nhà cung cấp ...