Phí cấp giấy phép khai thác than

Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

2016-11-29 · Khai thác tận thu: Mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép. 4. Trường hợp cấp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng thì người được gia hạn giấy phép, người được chuyển nhượng phải nộp lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí tương ứng với

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản – Sở tài nguyên và môi ...

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 1. Trình tự thực hiện. Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài ...

Mức phí cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá

2021-11-8 · Lệ phí cấp giấy phép hoạt động thủy sản đối với tàu cá nước ngoài từ 100 – 200 USD/lần. Phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá có mức phí thẩm định thiết kế đóng mới, cải hoán, sửa chữa phục hồi tàu cá bằng 5% giá thiết ...

Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát mới nhất 2020

2. Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát. Trình tự xin cấp giấy phép khai thác cát được thực hiện theo Nghị định 158/2016/NĐ-CP về Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, cụ thể như sau: – Bước 1: Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề khai ...

Giấy phép khai thác nước ngầm

2017-9-16 · Nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác nước ngầm ở đâu. Theo quy định của thông tư thì với mức lưu lượng khai thác mà hồ sơ xin cấp phép sẽ được nộp tại: – Với lưu lượng khai thác từ 3000 m3/ngày đêm trở lên thì hồ sơ sẽ nộp tại Bộ Tài nguyên và môi trường ...

Mức phí cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá

2021-8-11 · Mức thu cụ thể như sau: Lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá Việt Nam có mức từ 20.000 – 40.000 đồng/lần. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động thủy sản đối với tàu cá nước ngoài từ 100 – 200 USD/lần. Phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định ...

Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát năm 2021

2021-2-19 · Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát Bước 1: Soạn thảo hồ sơ – Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là cát theo mẫu tại phụ lục của thông tư 45/2016/TT-BTNM; – Bản đồ của khu vực khai thác cát theo mẫu; – Dự án đầu tư …

Căn cứ tính phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước

2020-9-10 · Căn cứ tính phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước. (Chinhphu.vn) – Theo quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, chế độ khai thác trong năm được tính bằng số ngày khai thác trong năm chia …

Nghị quyết 167/2006/NQ-HĐND phí thẩm định lệ phí cấp ...

2001-8-28 · Nghị quyết 167/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 về phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Dịch vụ xin giấy phép khai thác mỏ khoáng sản.

Để được cấp giấy phép khoáng sản, bên bạn phải đảm bảo điều kiện theo khoản 1 Điều 59 Luật khoáng sản 2010 sau: "1. Việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: a) Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có ...

Thủ tục để cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định

2020-1-16 · 2. Thủ tục để cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. – Căn cứ theo Khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định về hồ sơ để cấp giấy phép khai thác khoáng sản như sau: Có đơn đề nghị để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy ...

Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

2021-2-10 · Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản. 1. Các khái niệm. – Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ởbãi thải ...

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

2021-4-26 · 1. Nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành. 2. Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. 3. Tiến hành hoạt động khai thác đất theo đúng tọa độ, diện tích, khối

Phí thẩm định cấp giấy phép khai thác thiết bị, hệ thống lắp ...

2016-11-8 · Trên đây là tư vấn về phí thẩm định cấp giấy phép khai thác thiết bị, hệ thống lắp đặt, hoạt động tại khu bay. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 193/2016/TT-BTC.Mong rằng những tư vấn của chúng …

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Trình tự thực hiện. - Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhậ và trae kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. - Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 2, 3, 6 của Biểu mức thu này 60.000.000 6 Giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm 80.000.000 7 Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại 100.000.

Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

 · Trình tự thực hiện. Theo NĐ 158/2016/NĐ-CP quy định trình tự thực hiện thủ tục khai thác tận thu khoáng sản như sau: BƯỚC 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến bộ phận "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, nộp hồ sơ ...

Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản được quy định cụ thể tại Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm Thông tư 129/2011/TT-BTC, ngày 15/09/2011 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay

2021-8-11 · Mức thu cụ thể như sau: Lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá Việt Nam có mức từ 20.000 – 40.000 đồng/lần. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động thủy sản đối với tàu cá nước ngoài từ 100 – 200 USD/lần. Phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định ...

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ. Khai thác khoáng sản là ...

Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng ...

2016-12-6 · Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản 2017 là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi được biết gần đây Bộ Tài chính có quy định mới về phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng - Đơn đề nghị cấp giấy phép. Mẫu số 03.docx Bản chính: 2 Bản sao: 0 - Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200m3/ngày đêm trở lên.

Mức thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử …

2020-5-11 · Kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước bằng 80% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày

Xin giấy phép khai thác nước

Xin giấy phép khai thác nước. Công ty Môi Trường VIỆT NHẬT chuyên tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm cấp bộ, cấp sở, trám lấp giếng khoan, gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm cho tất cả các công ty doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc, với chi phí hợp ...

Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

2022-3-6 · Bài viết này trình bày quy định về Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo Luật Khoáng sản năm 2010 Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cách hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, sản lượng khoáng sản đã khai thác được quy định như ...

Thông tư 129/2011/TT-BTC lệ phí cấp giấy phép hoạt động ...

2011-9-15 · Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã qui định tại điểm 2,3,6 của biểu mức thu này. 60.000.000 6 Giấy phép khai thác khoáng sản quí hiếm. 80.000.000 7 Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại. 100.000.

Vụ khai thác than lậu cực ''khủng'' ở Thái Nguyên: Thủ đoạn ...

2021-8-28 · Công ty cổ phần Yên Phước được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ than Minh Tiến. Châu Thị Mỹ Linh (Giám đốc) đã bắt tay với 2 đại gia đất mỏ, khai thác vượt công suất, trữ lượng cấp phép hàng triệu tấn than, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.

Hạch toán chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ...

2020-4-8 · Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Lawcoviet.vn, Ban tư vấn của Lawcoviet.vn xin trả lời bạn như sau: Tại Điều 11 Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trường hợp nộp nhiều lần thì lần đầu thu khi có thông báo của cơ quan nhà ...

Có được điều chỉnh giấy phép khai thác tài nguyên nước?

2019-6-30 · Lưu lượng để tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là lưu lượng khai thác lớn nhất quy định trong giấy phép Tuy nhiên đến hết năm 2018, qua sử dụng thực tế thì sản lượng nước sử dụng thấp hơn nhiều so với sản lượng nước phải nộp đóng phí/giấy cấp quyền khai thác (khoảng 1.000m 3 ).

Quyết định 93/2006/QĐ-UBND cấp giấy phép thăm dò, …

Quyết định 93/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 Quy định việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban

Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Trình tự thực hiện. Theo NĐ 158/2016/NĐ-CP quy định trình tự thực hiện thủ tục khai thác tận thu khoáng sản như sau: BƯỚC 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến bộ phận "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, nộp hồ sơ ...

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

2021-1-28 · Nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành; 2. Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định; 3. Tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp theo đúng tọa độ, diện tích ...

Cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (thu qua biên lai) theo quy định. Bước 3: Xử lý hồ sơ. Cán bộ kiểm tra hồ sơ nội dung xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản ghi đúng, đủ nội dung theo quy định: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hạn, Giấy chứng nhận đăng ký tàu ...