Dự án rửa cát của Cục bảo vệ môi trường Cao Châu

Cát Bà: mô hình thu nhỏ các thách thức môi …

2019-5-22 · Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường - Cơ quan Ngôn luận của TW Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam - Diễn đàn của ngành Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên. Tổng biên tập: PGS.TS Triệu Văn Hùng - Thường trực …

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SAU KHI ...

2021-6-10 · HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SAU KHI DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐTM. 1. Các nội dung cần thực hiện sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt: - Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung báo cáo ĐTM đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. - Xây lắp ...

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

2019-5-21 · Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường có thể được xác nhận lại theo đề nghị của chủ dự án. Việc xác nhận lại thực hiện theo trình tự, thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. - Đối với dự án sử dụng phế liệu ...

Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương tuyển dụng

2022-4-6 · 06/04/2022 - 1:40 PM. Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương là cơ quan quản lý nhà nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao ...

Tổng hợp các Dự án bảo vệ môi trường những năm qua

Trong cuộc họp, Thạc sĩ Ngô Thuần Khiết, Phó ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp hội cho biết: trong 10 năm vừa qua cả nước đã có 85 dự án về môi trường được thực hiện góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Qua ...

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch …

2022-6-8 · Về đánh giá tác động môi trường, căn cứ quy định Khoản 1, Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường, đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm: "a) Dự án đầu tư nhóm I quy định tại Khoản 3, Điều 28 của Luật; b) Dự án đầu tư nhóm II quy định ...

Chức năng nhiệm vụ Chi cục bảo vệ Môi trường

2003-11-26 · Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn. Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện chức năng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ, có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: 1- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy ...

Dự án bảo vệ Vọoc Cát Bà | Bhaya Group

2017-7-10 · Đây là nỗ lực quan trọng để bảo vệ loài linh trưởng đang trên bờ vực tuyệt chủng này. Dự án bảo tồn Voọc Cát Bà khởi động vào tháng 11, năm …

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án ...

2022-6-18 · Thời hạn hoạt động của Dự án là 15,5 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Công suất thiết kế 6.000 m3 cát, sỏi/năm, trong đó: Công suất khai thác cát 3.480 m3/năm; công suất khai thác sỏi 2.520 m3/năm.

Ngành giáo dục với công tác bảo vệ môi trường: Nuôi …

2021-11-18 · (TN&MT) - Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục môi trường, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách, chương trình hành động cụ thể để nâng cao nhận thức cho của học sinh, sinh viên trong công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, mạng lưới giáo dục môi trường đã được hình thành; các chương ...

Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Lào Cai

GIỚI THIỆU. Đơn vị trực thuộc. Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Lào Cai. 29/06/2021. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai được Quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh ...

Chi cục bảo vệ môi trường | Drupal

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN. 1. Chức năng: Chi cục Bảo vệ môi trường có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn …

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Chi cục Bảo vệ môi trường. Thông tin liên hệ: - Họ và tên: Trịnh Khánh Ngọc. - Chức vụ: Chi cục Trưởng. - Địa chỉ thư điện tử: [email protected] Chức năng và nhiệm vụ của Chi cục Bảo vệ Môi trường. 1. Chức năng: - Chi cục Bảo vệ môi trường là cơ quan chuyên môn ...

Chi cục bảo vệ môi trường

Vị trí và chức năng: Chi cục Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Chi cục) là đơn vị hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên ...

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG- ĐỀ TÀI KHOA HỌC. THÔNG TIN. Chủ đầu tư: Chi cục bảo vệ môi trường Bình Dương. Năm: 2013-2014. Hồ sơ: Đề tài nghiên cứu khoa học. Giá trị Hợp đồng: 1.050.000.000VND. Địa điểm: Bình Dương. tư vấn báo giá.

Cục Bảo vệ môi trường lên tiếng vụ 5.000 tấn rác "nằm ì" ở ...

2022-3-24 · Tuy nhiên, trong khu vực dự án còn khoảng 5.000 tấn nilon (đã qua giặt, rửa, đóng kiện) chờ chuyển đi xử lý. Các kiện nilon sau khi giặt, rửa về cơ bản không phát sinh mùi ảnh hưởng đến môi trường nhưng lại gây mất mỹ quan đô thị, về lâu dài nếu không được che phủ ...

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (hay còn gọi là báo cáo hoàn thành ĐTM/KHBVMT/Đề án bảo vệ môi trường) là một hồ sơ môi trường mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phê …

Bảo vệ môi trường ở TP. Cần Thơ: Thay đổi nhận thức, thói ...

2022-2-10 · Cần Thơ bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. "Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn TP. Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, vận động người dân nâng cao nhận ...

Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành "Bộ …